Tietoa työotteestani

Viitekehykseni työnohjaajana on voimavarakeskeisyys.
Sen muodostavat dialogisuus, reflektiivisyys, narratiivisuus ja ratkaisukeskeisyys.

 

Tiivistetysti voisi sanoa, että dialogisuus toimii reflektiivisyyden kanssa syväluotaavan tutkimisen sidosparina lainaten narratiivisuudesta tarinallisuuden näkökulman ja ratkaisukeskeisyydestä innostavan, eteenpäin suuntaavan otteen.

Käytännössä voimavarakeskeisenä työohjaajana, konsulttina ja kouluttajana hyödynnän monipuolisesti kaikkien mainittujen viitetekehysten menetelmiä asiakkaan ja tilanteen tarpeiden mukaan. Keskeistä on, että jokaisen ainutlaatuisen yhteisen tuokion ytimessä on dialogi, jossa voi syntyä jotakin merkityksellistä.

Dialogisuus

Aito kohtaaminen, vuorovaikutus, kuulluksi tuleminen. Yhteinen ymmärrys voi alkaa syntyä, kun pysähdytään kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Reflektiivisyys

Eletyn, koetun, sanotun ja esille nostetun tarkastelua ja pohtimista eri näkökulmista. Miettimään pysähtymistä.

Narratiivisuus

Jokainen kertoo omasta kokemastaan omanlaistaan tarinaa, jota voidaan rikastaa eri näkökulmia hyödyntämällä. Ongelmatarinaan ei tarvitse jäädä kiinni.

Ratkaisukeskeisyys

Ei jäädä vellomaan. Suunnataan yhdessä sopivin askelin eteenpäin ja pyritään selkeisiin tuloksiin.

Työkokemus & asiakaspalaute

Ryhminä tai yksilöinä ohjauksessani olleita ammattilaisia:

 • Lastensuojelun moniammatillinen tiimi
 • Pääluottamusmiehiä
 • Neuropsykiatrinen valmentaja
 • Vammaistoiminnan esimiestiimi ja työntekijätiimejä
 • Opettajia peruskoulusta sekä ammatilliselta puolelta
 • Toimintaterapeutti
 • Lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia ja perheohjaajia
 • Varhaiskasvatuksen erityisasiantuntija
 • Työnohjaaja
 • Suurtalouskeittiön esimies
 • Kotihoidon työntekijöitä
 • Sielunhoitoterapeutti
 • Päihde- ja mielenterveystyön ammattilaisia
 • Ikäihmisten hoidon ja hoivan työntekijöitä

Työnohjausasiakkaat kertovat minusta:

 • "Marin rooli on ollut avaava, tiimiytymistä tukeva."
 • "Työnohjaus on ollut helpottavaa."
 • "Avartanut omaa suppeampaa ajattelua ja tehnyt mittasuhteet tulleet oikeammaksi."
 • "Sulle on ollut helppo puhua ja sua on helppo lähestyä. Sä oot ollut tässä meitä varten."
 • "Mari on pitänyt huolen että kokoaa prosessia ja suunnittelutyö edistyy."
 • "Olet osannut haastaa ja rajata meitä puheliaita."
 • "Olen oppinut työn rajaamista."
 • "Tuoreena työntekijänä työnohjauksessa on saanut arvokasta tietoa perustehtävästä."

Dialogi Luotolan huoneentaulu

Oman työotteen pureskeltuja ilmentymiä