Opekoutsaus - kaikille opettajille koulutusasteesta riippumatta

 

Opekoutsi auttaa yksilöopettajaa tai opettajaryhmää selviytymään ja jaksamaan paremmin haasteellisessa työssään. Opekoutsi voi tukea opettajaa yhtä lailla erilaisissa työuran vaiheissa: aloitteleva opettaja, konkariopettaja, leipiintynyt opettaja, väsynyt opettaja, loppu-uran opettaja, alanvaihtoa harkitseva opettaja.

 

 

 

Esimerkkejä tuen kohteista:

Ryhmien tuki

 • pienryhmän tai kuntouttavan luokan väki
 • luokka-asteryhmä
 • aineryhmä
 • työpari
 • erityisopettajien ryhmä
 • ammatillisen koulutuksen tiimit
 • kouluohjaajatiimit
 • johtoryhmät
 • rehtoritiimit

Aloittelevan opettajan tuki

 • opettajaidentiteetin löytäminen
 • oppilasryhmien hallitseminen
 • suunnittelun ja arvioinnin oppiminen
 • oppilaiden tukemisen keinoja
 • työmäärän hallitseminen

Kuormittuneen tai uupuneen opettajan tuki

 • haastavien tilanteiden purkaminen
 • kiireen tunteen poistaminen
 • omien tavoitteiden sovittaminen voimavaroihin
 • viestinnän haasteiden selättäminen
 • keinoja työstä irrottautumiseen
 • työn ilon ja palkitsevuuden löytyminen

Mitä rehtori ja työyhteisö hyötyy opekoutsauksesta?

 

 

Mari Luotola

Opekoutsi
Työnohjaaja STOry
Työyhteisösovittelija

 

STO ry