Tietoa työnohjauksesta

Työnohjaus on työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työtehtävään liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. www.suomentyonohjaajat.fi

 

Työnohjaaja on ohjausalan ammattilainen ja voi toimia millä tahansa toimialalla. Ohjaajan substanssiosaaminen asiakkaan alalta on tarpeellista vain, mikäli asiakas etsii mentoroivaa työnohjausotetta.

Usein työyhteisöä auttaa että ulkopuolinen ihminen katsoo asioita eri näkökulmasta. Hyvässä työnohjausprosessissa tapaamisia on säännöllisesti ja jatkuen riittävän kauan.

Työnohjaus sopii kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään. Työnohjaus on luottamuksellista.

Työnohjauksen mahdollisuuksia ja hyötyjä

  • ammatillisen identiteetin vahvistuminen
  • työhyvinvoinnin ja motivaation lisääntyminen
  • perustehtävän ja työnjaon selkeyttäminen
  • muutoksessa eläminen ja siitä läpi tuleminen
  • tiimiytyminen
  • johtamisen tukeminen

STO ry

Miten työnohjausprosessi käytännössä etenee?

1

Ilmaisessa kartoituskeskustelussa puhelimitse tai kasvotusten mietitään, millaisia tarpeita ja toiveita sinulla tai työyhteisölläsi on yhteistyön suhteen.

2

Laaditaan yhdessä sopimus, johon kirjataan ohjaukseen osallistujat, kesto, hinta sekä muut käytännölliset asiat.

3

Työskentelyn alkaessa ryhmän kanssa on hyvä yhdessä ymmärtää, millaista yhteinen työskentely on ja mihin se tähtää ja miten esimies on prosessissa mukana.

4

Aktiivinen työskentelyvaihe kestää puolesta vuodesta useampaan vuoteen. Tapaamiset 2-4 viikon välein pitävät prosessia hyvin yllä. Tavoitteita tarkistetaan tarpeen mukaan.

5

Sopimuskauden päätösvaiheessa viimeistään viimeisellä tapaamiskerralla molemminpuolisen palautteen lisäksi mietitään, mitä yhteisen työskentelyn tuloksena jää elämään ja onko yhteistyötä hyvä jatkaa.