Työnohjaus, työyhteisösovittelu, koulutus & fasilitointi

Yhteistyön kokonaisuus tavoitteineen suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Työnohjaus

Työnohjausta yksilöille ja ryhmille kaikilla työaloilla. Myös prosessikonsultointi eli selkeä työskentelykokonaisuus organisaatiota tai sen osaa koskevassa tilanteissa, kuten organisaatiomuutokset ja kehittämisprosessit.

Työyhteisösovittelu

Restoratiivinen työyhteisösovittelu kaikilla työaloilla. Sovittelu on konfliktitilanteeseen sopiva selkeä, yhteistä ratkaisua etsivä prosessi, jossa kaikkien osallisten kuulluksi tulemisesta huolehditaan tasapuolisesti.

Opekoutsaus

Se opettajien oma työnohjaus. Työnohjauspalvelut oppilaitosten henkilöstölle koulutusasteesta riippumatta Opekoutsin omalla 20-vuotisella opetusalalle sijoittuvalla vankalla osaamisella.

Koulutus ja fasilitointi

Dialogista, osallistavaa ja voimavarakeskeistä koulutusta sekä fasilitointia esimerkiksi kehittämispäivään, iltapäiväkoulutukseen tai oppilaitoksen veso-päivään.

Mari Luotola

Opekoutsi
Työnohjaaja STOry
Työyhteisösovittelija

 

STO ry