Työyhteisösovittelu

 

Onko tuttu tilanne?

 • Ainahan täällä ovet paukkuu.
 • Meillä puhutaan selän takana.
 • Kaikkia ei tervehditä.
 • On asioita, joista ei voida puhua yhdessä.
 • Kaikkea on jo yritetty.
 • Ei mikään muutu kuitenkaan.

Jos on, työyhteisönne hyötyisi ulkopuolisesta tuesta konfliktin selvittämisessä.

 

Konfliktien synty ja purku

 • Konfliktit syntyvät pienestä ja pahenevat puhumattomuudesta.
 • Konflikteja syntyy kaikissa yhteisöissä.
 • Siellä, missä on ihmisiä, on erimielisyyksiä.
 • Siellä, missä on ihmisiä, tarvitaan vuoropuhelua.
 • Konfliktit ilmenevät kyräilynä, puhumattomuutena, vihamielisyytenä, sairastumisina ja johtavat jopa työkyvyttömyyteen.
 • Purkamattomilla jännitteillä on tapana uusiutua. Mitä varhaisemmassa vaiheessa tilanne pysäytetään ja käsitellään, sitä parempi mahdollisuus on saada aikaan onnistuneita tuloksia.

Restoratiivinen työyhteisösovittelu

 • Toimiva ja tasapuolinen konfliktinpurkumenetelmä.
 • Ulkopuolinen koulutettu sovittelija ohjaa prosessia.
 • Prosessi on selkeä ja tavoitteellinen.
 • Mahdollistetaan rakentava vuorovaikutus.
 • Kaikki osapuolet tulevat kuulluksi.
 • Pyritään löytämään kaikkia tyydyttävä ratkaisu.
 • Sovittelussa ei etsitä syyllistä: sovittelussa etsitään ratkaisua.

Restoratiiviset kysymykset:

 1. Mitä on tapahtunut?
 2. Mitä tunteita ja ajatuksia se herätti silloin? Entä nyt?
 3. Keihin kaikkiin tilanne vaikuttaa? Miten?
 4. Miten toivot että asia olisi?
 5. Mitä tarvitset että tilanne voisi korjaantua?

Sovitteluprosessin kulku

Vaihe 1

Alkuinfossa tiedotetaan sovitteluprosessista, aikatauluista ja sovittelijan roolista. Mukaan kootaan kaikki, joita asia koskee.

Vaihe 2

Yksilökeskustelut käydään kaikkien osapuolten kanssa erikseen. Jokainen vastaa samoihin restoratiivisiin kysymyksiin. Sovittelija ei missään prosessin vaiheessa tuo esille yksilökeskusteluissa kerrottuja asioita.

Vaihe 3

Sovittelutapaamisessa sovittelija ohjaa keskustelua, jossa kaikki sovittelun osalliset vastaavat restoratiivisiin kysymyksiin ja pääsevät kuulemaan toistensa näkökulmia, tunteita ja ajatuksia tapahtuneesta. Yhdessä mietitään ratkaisuja tilanteeseen kaikkien tarpeet huomioiden. Lopuksi on mahdollista laatia ja allekirjoittaa yhteinen sopimus uudenlaisen arjen ohjenuoraksi.

Vaihe 4

Seurantatapaamisissa kokoonnutaan uudelleen yhteen ja tarkastellaan arjen onnistumisia mahdollisesti syntyneen sopimuksen pohjalta. Riittävästi toistuva seuranta (esim. 2-4 kertaa) on sovittelun ratkaisujen arkeen saattamisen kannalta elintärkeää. Prosessia ei tässä vaiheessa kannata jättää puolitiehen.

Prosessikaaviokuva

Sovitteluprosessin hyötyjä

 • Työt sujuvat paremmin
 • Työhyvinvointi lisääntyy
 • Sairaspoissaolot vähenevät
 • Työn tuottavuus kasvaa
 • Työyhteisön ilma puhdistuu

Hinnoittelu

Sovitteluprosessin hinta muodostuu vaiheista: alkuinfo, erillistapaamiset, sovittelutapaaminen ja seurannat. Henkilömäärä vaikuttaa sovittelutapaamisen ja seurantojen hintaan sekä yksilötapaamisten määrään. Käytännössä koko prosessin hinta alkaen 3000 €.

 

 

Mari Luotola

Opekoutsi
Työnohjaaja STOry
Työyhteisösovittelija

 

STO ry